Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Milan Šlapák: Analýza dopadu možnosti zavedení sdílení důchodových práv manželi [2]

Jaroslav Vostatek: Koncepce rodinných přídavků a veřejná správa [6]

Martin Potůček, Veronika Rudolfová: Odborníci versus politici [14]

Statistiky a analýzy

Senioři – sociální skupina ohrožená exekucemi [19]

Poznatky z praxe

Z mezinárodního workshopu „Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EU“ v Brně [23]

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 [24]

Informační servis čtenářům

Sociální politika v roce 2016 – nové výzvy v nejisté době [27]

Husitský Tábor bude hostit již osmý ročník Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb [28]

Recenze: Mami, kdy už konečně umřeš? [29]

Evropská komise: Integrace uprchlíků [30]

Novinky v knižním fondu [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]