Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Daniel Gerbery: Rodinná politika na Slovensku zameraná na podporu rodín s nezaopatrenými deťmi [2]

Tomáš Doseděl, Tomáš Katrňák: Sociální determinanty prekarizace práce v evropských zemích [11]

Poznatky z praxe

Směry hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací [16]

Age management jako nedílná součást odpovědné personální politiky firemní kultury [18]

Ruská komunita v kontextu vývoje cizinců z třetích zemí s důrazem na Ukrajince a Vietnamce [23]

Informační servis čtenářům

Novinky z knižního fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]