Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Jiří Vopátek: Retrospektivní modelová mikroekonomická analýza důchodového valorizačního mechanismu v období 2006−2017 [2]

Poznatky z praxe

Využití sociálně znevýhodněných zaměstnanců, aneb za jakých podmínek lze zaměstnávat osoby propuštěné z výkonu trestu v sektoru služeb [13]

Čtyřčata [23]

Informační servis čtenářům

Workshop: Systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců [24]

V České republice vznikají první Centra pro rodinné pečující. Městům a obcím mohou ušetřit finanční prostředky a rodinám usnadnit orientaci v nabídce sociálních a zdravotních služeb [26]

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016−2025 [27]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]