Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Ivana Turková: Marginalizace přídavku na dítě v ČR v letech 2005−2017 [2]

Z Evropské unie − dokument: Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová o hospodářské a sociální politice Evropské unie [12]

Zdeňka Adamčíková, Jana Bernoldová, Iva Strnadová, Kateřina Sedláková: „… protože to byla moje vina, tak musela na mě zvýšit hlas.“

Zkušenosti rodičů s mentálním postižením s nabízenou formální podporou [13]

Z Evropské unie

Martin Potůček: Uplatňují se technokraté, scházejí státníci [20]

Vladimíra Drbalová: Nová sociální agenda pro Evropu z perspektivy zaměstnavatelů [21]

Petr Wija: Vývoj zaměstnanosti starších osob ve vybraných zemích Evropské unie [22]

Poznatky z praxe

Kateřina Smejkalová: Platformová práce je v Česku rozšířenější než jinde v Evropě [26]

Jan Mertl: Tvorba sítě základních a středních škol v kontextu dostupnosti a kvality vzdělání [27]

Vladimíra Drbalová: Oslavy 100 let MOP − ohlédnutí zaměstnavatelů [30]

Informační servis čtenářům

Magdalena Kotýnková: Recenze knihy „Vzdělání, dovednosti a mobilita“ [31]

Vladimír Barák: Recenze knihy „Česká rodina na počátku 21. století“ [32]

Novinky z činnosti VÚPSVu [35]

Novinky v knihovním fondu VÚPSVu [35]

Abstracts of non-peer-reviewed articles [36]