Obsah čísla:

Editorial [1]

Aktuální úvaha

Petr Víšek: Čtvrtá průmyslová revoluce a koronovirová pandemie mění svět [2]

Recenzované články

Michal Janíčko − Filip Klicnar − Patrik Budský − Petr Weisser: Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0 [6]

František Kalvas − Jan Váně − Josef Basl: Postoj vedení strojírenských podniků v Plzeňském kraji k pracovní síle v kontextu zavádění Průmyslu 4.0 [15]

Radim Valenčík − Pavel Sedláček: Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí? [22]

Poznatky z výzkumu

Arno Kraus − Petr Víšek: Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 [27]

Rozhovor

Petr Šafařík: Je Etapa 4.0 více hrozbou, nebo příležitostí? Rozhovor s ekonomickým poradcem Ing. Jaroslavem Šulcem, CSc. [30]

Recenze

Jan Keller: Recenze knihy „Slepé skvrny“ [33]

Jan Mertl: Recenze publikace „Good Economics for Hard Times“ [35]

Pavel Hulec: Recenze sborníku „Za hranice kapitalismu“ [36]

Příloha

Z výsledků výzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., v roce 2019 [I−XX]