Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati a studie

Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Pavel Kofroň: Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice [2]

Daniel Gerbery: Príjmová chudoba a materiálna deprivácia v Slovenskej republike [9]

Ivo Baštýř: Utváření, vývoj a fungování minimální mzdy v České republice [18]

Margita Barošová: Fungovanie a vývoj minimálnej mzdy v Slovenskej republike [25]

Sylva Höhne: Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi [32]

Rastislav Badnárik: Životné minimum v Slovenskej republike [37]

Statistiky a analýzy

Jaroslav Kux: Vývoj ekonomiky v České republice a Slovenské republice [43]

Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová: Regionální dimenze nezaměstnanosti v České republice [45]

Eneke Hanzelová: Regionálna dimenzia nezamestnanosti v Slovenskej republike [48]

Poznatky z praxe

Ivana Bohatá: Terénní a ambulantní sociální služby: alternativa pobytových zařízení [53]

Pavel Wiener: Transportní rehabilitace zrakově postižených [54]

Bernardína Bodnárová: Zaťaženost domácností starostlivosťou o závislé osoby a dostupnosť sociálnych služieb na Slovensku [55]