Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Kamila Svobodová: Bydlení seniorů v České republice [2]

Milada Horáková, Pavel Bareš: Integrační funkce rodiny v procesu migrace. Hlavní zjištění projektu Interface [8]

Zdeněk Karpíšek, Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová: Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob [16]

Statistiky a analýzy

Projekce potřeby služeb sociální péče do roku 2025 [21]

Scénáře vývoje sociálních služeb v ČR z pohledu jejich financování [25]

K některým změnám v zákoně o sociálních službách [26]

Týden sociálních služeb [26]

Poznatky z praxe

Podmínky úspěšné transformace pobytového zařízení sociálních služeb Marianum [28]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Důraz na zaměstnanost by měl pokračovat [30]

Informační servis čtenářům

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]

Slabikář finanční gramotnosti [32]

Mezinárodní konference v Olomouci [32]