Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Pavel Horák, Markéta Horáková: Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů [2]

Martin Holub: Zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu [11]

Z Evropské unie

EU zahajuje diskusi o budoucnosti penzí [18]

Projekty podporované EU

Využití metody benchmarkingu pro trvalé zlepšování kvality v sociálních službách [19]

Statistiky a analýzy

Změny ve struktuře příjemců příspěvku na péči v letech 2007 a 2009 [20]

Sociální ekonomika a sociální podniky v České republice [23]

Poznatky z praxe

Senioři a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením v jednom zařízení sociálních služeb [26]

Slunečnice, o. s., poskytuje služby osobám s postižením [27]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Globální vývoj nezaměstnanosti mladých lidí [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Funkce, role a podmínky činnosti občanského sektoru v České republice [29]

Úroveň podpory rodin v České republice [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]