Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Jana Paloncyová: Vztah profesní dráhy a založení rodiny z hlediska generací žen [2]

Radka Dudová, Hana Hašková: Nastavení sociálních politik, odborný diskurs a „správná“ péče o děti – srovnání České republiky a Francie [8]

Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová: Koordinace sociální integrace přistěhovalců z hlediska interakcí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy [15]

Statistiky a analýzy

Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením: dosavadní vývoj, existující mýty a pasti a ekonomické podmínky jejich poskytování [20]

Poznatky z praxe

Analýza důvodů podání žádosti o pobytovou sociální službu [23]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Krize otevřela nový prostor pro diskriminaci [26]

Informační servis čtenářům

Recenze: Sociální politika systematicky podle oborů [28]

Dlouhodobá péče vyžaduje integrovanou sociální práci [29]

Jak podpořit hospodářský růst a snížit nezaměstnanost ve Španělsku [30]

Novinky v knižním fondu [30]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]