Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala: Možný vývoj úrovně vzdělání populace České republiky do roku 2050 aneb jak se bude vyvíjet lidský kapitál [2]

Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová: Integrace dětí migrantů ze třetích zemí v oblasti vzdělávání v České republice [9]

Marta Vohlídalová, Lenka Formánková: Částečné úvazky v České republice: šance nebo riziko? [17]

Projekty podporované EU

Projekt „Práce a rodina“ – Podpora flexibilních forem práce [22]

Statistiky a analýzy

Exekuční srážky ze mzdy – důchodu [24]

Poznatky z praxe

Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient [28]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

V Eurozóně hrozí ztráta dalších 4,5 mil. pracovních míst [30]

Ženy zaměstnané ve veřejném sektoru jsou více ohroženy ztrátou zaměstnání [30]

Informační servis čtenářům

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]