Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Jaroslav Hála: Sociální dialog ve vybraných evropských zemích – výsledky výzkumu [2]

Martin Vávra: Jak vnímáme lidi bez domova? Postoje, názory a aktivity veřejnosti [13]

Statistiky a analýzy

Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006 [21]

Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením [24]

Poznatky z praxe

Komunitní práce a firmy – partneři při realizaci konceptu společenské odpovědnosti firem [27]

Některé poznatky z 27. mezinárodní populační konference v Busanu [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Apel na přehodnocení přístupu k denní péči o děti [30]

Diskriminaci osob se zdravotním postižením je třeba bránit [31]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]