Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Jaromíra Kotíková, Danica Schebelle, Helena Vychová: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice – výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce [2]

Darina Ondrušová, Daniela Kešelová: Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce v SR: súčasný stav a výzvy [9]

Barbora Hubatková: Mezigenerační finanční transfery v kontextu ČR: Čím je ovlivněna finanční pomoc plynoucí od rodičů k dospělým dětem? [16]

Statistiky a analýzy

Významný milník sociálního pojištění – Zákon č. 221/1924 Sb. z. a n. [21]

Délky života ve zdraví [24]

Poznatky z praxe

K důvodům požadovaného zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození vícerčat [27]

Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce [28]

Čínský sociální systém [29]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Podpora pracovních podmínek ve zdravotnictví [29]

Význam tvorby nových a kvalitních pracovních míst pro hospodářský vývoj [29]

Informační servis čtenářům

Recenze: O osobnosti, díle a činnosti Marie Krakešové [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]