Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Tereza Hronová, Adéla Souralová: Jeden den v životě pečovatelky: placená péče o seniory perspektivou pečujících [2]

Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová: Vliv počtu nezaopatřených dětí na rozsah a cenu poskytovaných rekvalifikačních kurzů v Jihomoravském kraji [9]

Poznatky z praxe

Evropský pilíř sociálních práv [16]

Sociokulturní přístup managementu k etickému podnikání [18]

Příspěvky od Úřadu práce pro osoby samostatně výdělečně činné v roce 2018 [25]

Informační servis čtenářům

13. mezinárodní výzkumná konference o bezdomovectví [28]

Domácí péče v Evropě (WHO) [29]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]