Obsah čísla:

Editorial [1]

Příspěvky věnované 100. výročí VÚPSVu

Jakub Rákosník: Sociální ústav Republiky československé (1919−1941) [2]

Jaromíra Kotíková: Současnost a budoucnost Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. [3]

Novinky z činnosti VÚPSVu [3]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Jana Barvíková, Jana Paloncyová: Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují? [4]

Z novinek v knihovním fondu VÚPSVu [9]

Hana Maříková: Důvody, motivy a okolnosti bezdětnosti mužů [10]

Z Evropské unie

Jaroslav Šulc: O dalším směřováním sociální Evropy [15]

Polemika

Alena Zieglerová: Dva roky vyhlašování bezdoplatkových zón. Méně dávek, více bídy [22]

Poznatky z praxe

Libor Prudký: Řešení návratu lidí bez domova do bydlení [31]

Olga Bičáková: Novela zákona o zaměstnanosti [36]

Recenze

Petr Holpuch: Recenze knihy „Z ulice do bytu: sociální práce v procesu reintegrace do bydlení“ [38]

Informační servis čtenářům

Rudolf Hahn: K 50. výročí činnosti inspekce práce [39]

David Michalík: K 65. výročí Výzkumného ústavu bezpečnosti práce [40]