Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované články

Pavel Kaczor: Dopady nástupu koronavirové krize na trh práce v ČR [2]

Renata Kyzlinková − Soňa Veverková − Helena Vychová: Práce z domova − popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce [9]

Jiří Vopátek: Začínající dopady SARS-CoV-2 do veřejných financí ČR: makrofinanční analýza vybraných položek rozpočtové kapitoly MPSV v komparaci s rokem 2009 [16]

Eseje

Marek Szczepański: Pandemie koronaviru jako událost typu „černá labuť“ [26]

Jiří Mertl: Pozitivní společenský dopad koronaviru? Impuls k úvahám o solidaritě, empatii, důstojnosti a základním nepodmíněném příjmu [29]

Poznatky z výzkumu

Olga Nešporová: Pandemie covidu-19 a osoby bez domova [35]

Diskuze

Ilona Švihlíková: Koronavirus a makroekonomická opatření české vlády [37]

Jan Vobořil: Digitalizace a právo na analogové řešení [40]

Recenze

Petr Wija: Recenze publikace „Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly“ [42]

Jan Mertl: Recenze e-knihy „Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes“ [44]