Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati a studie

Petr Dolejší: Teorie stárnutí populace a trh práce [2]

Věra Kuchařová: Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití [8]

Václav Kulhavý, Tomáš Sirovátka: Efekty programů zaměstnanosti v roce 2007 [15]

Z Evropské unie

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie [21]

Statistiky a analýzy

K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1. 1. 2009 [23]

Poznatky z praxe

Sociální ekonomika – nová oblast výzkumu v České republice [25]

Informační servis čtenářům

Recenze: Jak analyzovat a vytvářet veřejnou politiku [28]

Seznámit se s koordinací sociálního zabezpečení se vyplatí [30]

Systém ochrany před chudobou je třeba stále přizpůsobovat [30]

Odhadování vzdělanostních potřeb [31]

Novinky v knižním fondu ČICSO [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]