Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Ivo Baštýř: Výdělková motivace k migraci z ČR za prací do zahraničí se zaměřením na kvalifikované, terciárně vzdělané odborníky [2]

Zdeňka Matoušková: Nerovnosti v podnikovém vzdělávání [10]

Z Evropské unie

Podpora neformálne opatrujúcich osôb ako verejný záujem [16]

Statistiky a analýzy

Zhodnocení výsledků nové demografické projekce obyvatelstva ČR s ohledem na vývoj dětské složky populace [21]

K novelizaci zákona o zaměstnanosti provedené novelou zákona o důchodovém pojištění k 1. lednu 2010 [24]

Poznatky z praxe

Asistenční pes jako kompenzační pomůcka pomáhající integraci zdravotně postižených osob [25]

Funkcí sociální práce je podpora lidské důstojnosti [28]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

K významu vzdělávání v období ekonomického poklesu [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Zpráva o socio-ekonomických politikách a strukturách české společnosti za poslední dvě desetiletí [28]

Účelem sociální správy je dobře sloužit [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]