Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Markéta Horáková: Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese [2]

Martin Holub: Možnosti změn při stanovení rozhodného období, z něhož je počítán důchod [11]

Z Evropské unie

Snižování chudoby ve Strategii EU 2020 [18]

Konference na téma Zelená kniha o důchodech [19]

Statistiky a analýzy

Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením [20]

Vliv mediálního obrazu profese sociálního pracovníka na její vnímání veřejností [24]

Poznatky z praxe

Příspěvek na péči a jeho úloha při úhradě služeb sociální péče v domovech pro seniory [27]

Inspirace ze Skotska pro práci s ohroženými rodinami [29]

Analýza přínosu programu podpory procesu osamostatňování dětí umístěných v ústavních zařízeních [30]

Informační servis čtenářům

Recenze: Téma pečovatelské služby je vysoce aktuální [31]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]