Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Věra Kuchařová: Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR – strukturální a institucionální podmínky [2]

Štěpánka Pollnerová: Automatické přizpůsobení důchodových systémů vývoji střední délky života – praxe vybraných evropských zemí [10]

Olga Nešporová: Smrt a umírání: opomíjené téma veřejných politik [15]

Statistiky a analýzy

Jaké typy sociálních služeb jsou zaměřeny na podporu rodin? [20]

Poznatky z praxe

Výplata dávek v hmotné nouzi formou poukázek [23]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Jak posílit inkluzivitu trhu práce [27]

Informační servis čtenářům

Recenze: Význam individuálního plánování při poskytování sociálních služeb [29]

Novinky v knižním fondu [30]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]