Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová: Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory [2]

Klára Kalíšková: Pracovní motivace českých žen a ekonomické dopady daňového a sociálního systému [9]

Projekty podporované EU

Projekt „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“ [18]

Polemiky

Návrhy změny výplaty příspěvku na péči – podněty k odborné diskusi [19]

Statistiky a analýzy

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností [23]

Poznatky z praxe

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol [26]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Zastarávání znalostí se stává problémem [29]

Informační servis čtenářům

Recenze: Staří lidé v současné společnosti [30]

Novinky v knižním fondu [30]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]