Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil: Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie [2]

Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová, Jitka Hošťálková: Role rodinných pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v ČR [10]

Z Evropské unie

Problematika dohod v nadnárodních společnostech v kontextu rozvoje evropského sociálního dialogu na podnikové úrovni [21]

Statistiky a analýzy

Demografické stárnutí a uplatnění seniorů na trhu práce: perspektivy aktivního stárnutí v České republice [26]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Klady a zápory migrace mladých pracovníků a jak docílit pozitivní efekty světové migrace [30]

Informační servis čtenářům

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]