Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Soňa Veverková: Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti v zemích EU a ČR [2]

Monika Čambáliková: Sociálny dialóg a reprezentácia záujmov zamestnancov [6]

Miriam Kotrusová, Klára Výborná: Zhodnocení institucionální reformy veřejných služeb zaměstnanosti v roce 2011 v České republice [10]

Projekty podporované EU

Vzdělávání osob s postižením [18]

Spolu do zaměstnání. Podpora mladých dospělých se zkušeností ústavní výchovy [20]

Statistiky a analýzy

Národní akční plán podpory pozitivního stárnutí pro období 2013−2017 [23]

Poznatky z praxe

Nekalé obchodní praktiky a senioři [25]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

ILO k sociální a ekonomické situaci ve světě [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Nová publikace o podpoře rodin [29]

Aktivita jako projekt [29]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]