Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Dana Hamplová, Petra Šalamounová: Preferovaná délka rodičovské dovolené: Srovnání osmi evropských zemí [2]

Olga Nešporová: Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací [10]

Statistiky a analýzy

Přístupnost veřejné správy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace [19]

Poznatky z praxe

Anketa „Bariéry v plnění oznamovací povinnosti případů násilí na dětech a jejich řešení“ [25]

Informační servis čtenářům

Zlatým hřebem Týdne sociálních služeb byl VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR [29]

Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti (informace o projektu EIF a jeho řešení) [30]

Recenze: Problematika multikulturního soužití pohledem Dany Moree [31]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]