Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Ladislav Průša: Aktuální trendy v rozvoji sociálních služeb v zemích EU a v ČR ve světle očekávaných změn ve struktuře populace [2]

Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová: Demografické projekce aneb jak se liší výsledky z pohledu použití deterministických a stochastických modelů [8]

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová: Vývoj indexu závislosti seniorů při navrhované změně důchodového věku a různých variantách demografického vývoje [27]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]