Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Kvetoslava Repková, Daniela Kešelová, Darina Ondrušová: Vývoj sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín v kvantitatívnej výskumnej optike [2]

Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša: Determinanty odchodu do předčasného důchodu [10]

Z Evropské unie

Nová kritéria hodnocení závislosti pro přiznání příspěvku na péči v Německu [14]

Poznatky z praxe

Odborná komise pro důchodovou reformu, její činnost a výstupy [19]

Novela zákona o zaměstnanosti přináší od 1. ledna 2018 komplexní systémovou změnu v zaměstnávání osob se zdravotním postižením [24]

Problematika komunitních služeb jako nedílná součást rozvoje sociální práce [27]

Informační servis čtenářům

Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání: [31]

Teorie a praxe v návaznosti na Průmysl 4.0 [31]

Z domácího tisku [32]