Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Jaroslav Schulz: Motivační funkce minimální mzdy: případová studie České republiky [2]

Kamila Turečková, Ivona Buryová: Sociální příjmy jako nástroj snižování příjmové nerovnosti v České republice [11]

Poznatky z praxe

Občanské a sociální kompetence u žáků základních škol v kontextu socioekonomicky znevýhodněného prostředí [16]

Psychické důsledky dlouhodobě nezaměstnaných, aneb „Outplacement management“ jako důležitá sociální pomoc ze strany zaměstnavatele [19]

Nelegální práce [23]

Informační servis čtenářům

Jubilejní X. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb hostil pestrou paletu řečníků a rekordní počet účastníků [25]

Mezinárodní workshop „Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy“ [27]

Poradenské služby pro rodinné pečovatele v Evropě [29]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]