Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Jaroslav Vostatek: Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání [2]

Pavel Horák: Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy [8]

Hana Maříková − Marta Vohlídalová: Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace [20]

Z Evropské unie

Kryštof Kruliš: Nová sociálně-ekonomická agenda Evropské komise a postavení spotřebitelů [26]

Pavel Janíčko − Ilona Švihlíková: Unie, která si klade vyšší cíle − kritický pohled na vybrané kapitoly [28]

Polemika

Martin Šimáček: Město Most − laboratoř přešlapů v sociálním začleňování [30]

Recenze

Jan Mertl: Recenze publikace „The future of employment in the car sector. Four country perspectives from Central and Eastern Europe“ [32]

Magdalena Kotýnková: Recenze knihy „Soft Skills and theirs Importance on the Czech Labour Market“ [33]

Vladimír Barák: Recenze publikace „Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR“ [34]

Poznatky z praxe

Drahomíra Zajíčková: Podnikové mzdové systémy jako základ transparentního a rovného odměňování zaměstnanců [36]

Informační servis čtenářům

Zprávy z konferencí [39]

Novinky z VÚPSV [40]