Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované články

Jaroslav Vostatek: Modely financování dlouhodobé péče [2]

Olga Hubíková: Péče sociálních pracovníků o sebe v podmínkách výkonu sociální práce na obecních úřadech [15]

Jan Vašat − Nikola Blahoutová: Téma sociálně vyloučených lokalit z perspektivy lokálních politických aktérů [22]

Poznatky z výzkumu

Jan Vlach: Konvergence české ceny práce [29]

Diskuze

Jaroslav Šulc: Úvahy o sociálně ekonomických dopadech covidu-19 v kontextu českých národních zájmů [35]

Informační servis čtenářům

Oldřich Čepelka: Města a jejich senioři [39]

Recenze

Jan Keller: Recenze knihy „Le retour des domestiques“ (Návrat služebnictva) [43]