Zpráva o rodině 2020 se setkala s ohlasem u odborníků pracujících s rodinami: poznatky výzkumníků odpovídají potřebám rodičovských párů

13.7.2020 Nedávno zpracovaná Zpráva o rodině 2020 (aktuálně dostupná na webu MPSV; jako publikace VÚPSV, v. v. i., se připravuje) byla zmíněna v prezentaci PhDr. Ing. Marie Oujezdské, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, z. s., na 16. schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, konané 25. června 2020 v Poslanecké  sněmovně. Ve svém vystoupení věnovaném […]

VÚPSV, v. v. i., pomáhá mezinárodnímu elektronickému průzkumu nadace Eurofound: II. vlna – Život, práce a COVID-19

13.7.2020 Eurofound – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek – v rámci své reakce  na společenské změny vyvolané pandemií covidu-19 realizuje již druhou vlnu ankety s názvem „Život, práce a COVID-19“. První vlna šetření proběhla v dubnu 2020 ve všech zemích EU (dílčí výsledky a vyhodnocení lze najít na webu Eurofoundu: https://www.eurofound.europa.eu).  Jelikož jsou dopady pandemie covidu-19 […]

VÚPSV, v. v. i., se stal partnerem mezinárodního projektu „GIVE Guidance for Individual Vocations“ – podpořeno programem Evropské unie Erasmus+

26.6.2020 Odborníci z oblasti poradenství pro dospělé potvrzují nutné změny v poskytování poradenství v měnícím se světě práce. Běžně se setkávají s nutností řešení různých problémů vycházejících ze změn probíhajících na trhu práce a také v důsledku specifického charakteru nových forem práce a nové organizace práce, často spojených s oblastí digitalizace. Podstatně sílí tlak na (vynucenou) samostatnost […]

Zpráva o rodině 2020

24.6.2020 25. května 2020 vzala Vláda ČR na vědomí Zprávu o rodině 2020 předloženou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a zpracovanou týmem rodinné politiky VÚPSV, v. v. i., (Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Lucie Vidovićová). Zpráva byla vytvořena na základě zadání obsaženého v Usnesení Vlády České republiky ze dne 18. […]

Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů 4. průmyslové revoluce (Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the 4th Industrial Revolution)

19.6.2020 Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 4. (srpnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům 4. průmyslové revoluce. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete v příloze. For English version see the second part of the attachment.  

Nová publikace VÚPSV

19.6.2020 Vyhlídal, Jiří – Plasová, Blanka Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) / The autonomy of decision-making by street-level workers in public employment services in South Moravian Region (Factorial Survey Experiment) Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 111 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-343-2 (print); 978-80-7416-377-7 […]