Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů koronavirové krize (Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the coronavirus crisis)

9.6.2020 Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 5. (říjnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům nynější koronavirové krize. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete v příloze. For English version see the second part of the attachment.  

Pracovníci VÚPSV, v. v. i., chystají výzkumné projekty věnované zmírňování negativních dopadů koronavirové pandemie

9.6.2020 Pracovníci VÚPSV, v. v. i., v současné době připravují výzkumné projekty pro 4. veřejnou soutěž programu ÉTA Technologické agentury ČR.  Tato veřejná soutěž s názvem „COVID-19“ je zaměřena na podporu projektů snažících se o „zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, […]

Plaidoyer pro globální sociologii v době koronaviru (upoutávka na 3. číslo časopisu Fórum sociální politiky, které vyjde 15. června)

5.6.2020 Článek, publikovaný v anglickém originále letos v dubnu, tedy v době globálně vrcholící koronavirové pandemie, se zamýšlí nad výzvami, které onemocnění covid-19 přineslo pro společnost a zejména pro sociology. Poukazuje na proces deglobalizace, který dočasně zasáhl i sociální vědy, a pléduje pro globálnější sociologii. Podle autora to neznamená omezování se na makroanalýzy a metodologický globalismus. Naopak zdůrazňuje význam […]

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., hledá respondentky a respondenty ve věku 16–29 let pro výzkumné rozhovory v rámci výzkumu JAK SE ŽIJE DĚTEM PO ROZCHODU RODIČŮ?

4.6.2020 Rozhovory budou probíhat během léta a podzimu 2020. Odměna za rozhovor, který trvá cca 60 minut, je 500 Kč. Výstupy z tohoto výzkumu poslouží jako podklad pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR při tvorbě opatření ve prospěch dětí po rozchodu rodičů. A také jako důležitý zdroj informací pro soudce, advokáty, psychology, sociální pracovníky, učitele […]

Nový Bulletin VÚPSV

4.6.2020 Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019. Bulletin No 35 /Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990–2019. Bulletin No 35 Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 75 s., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-375-3 (print), 978-80-7416-376-0 (pdf) Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v […]

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Výzkumný a vývojový pracovník / Výzkumná a vývojová pracovnice – Příjmová a mzdová politika

3.6.2020 Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Výzkumný a vývojový pracovník / Výzkumná a vývojová pracovnice – Příjmová a mzdová politika bližší informace zde: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/vyzkumny-a-vyvojovy-pracovnik-vyzkumna-a-vyvojova-pracovnice-prijmova-a-mzdova-politika/

Úvodník Ladislava Průši, předního výzkumného pracovníka VÚPSV, v. v. i., o sociálních a ekonomických dopadech covidu-19

2.6.2020 V právě vycházejícím 2. čísle časopisu Rezidenční péče – odborného čtvrtletníku pro management poskytovatelů sociální péče – publikoval doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., přední výzkumný pracovník VÚPSV, v. v. i., obsáhlý úvodník věnovaný sociálním a ekonomickým dopadům covidu-19.   Pozastavuje se nad řadou nejasností a sporných aspektů koronavirové pandemie i dosavadních politických opatření k jejímu zvládnutí.    Hlavní pozornost věnuje […]

Covid-19 a očekávaný vývoj trhu práce

29.5.2020 V reakci na probíhající pandemii covidu-19 byly v rámci projektu KOMPAS (reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097), realizovaného za finanční podpory ESF, zpracovány předběžné modelace budoucího vývoje na trhu práce v ČR. Predikce odrážejí jak vývoj na trhu práce bez vlivu pandemie covidu-19, tak vývoj reflektující dopady opatření přijatých v důsledku pandemie covidu-19. Uvedené výsledky modelování vycházejí z datových zdrojů dostupných […]

Výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., Lucie Vidovićová pro iDNES.cz o seniorech a aktuální výzvě k zastavení ageismu a věkové diskriminace

28.5.2020 24. května poskytla Lucie Vidovićová, výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., a Masarykovy univerzity, zpravodajskému serveru iDNES.cz rozhovor o aktuálních i obecnějších tématech stárnutí, ageismu atp. Celý rozhovor je dostupný v placené sekci iDNES.cz. S poděkováním redakci iDNES.cz zde uvádíme „link pro sdílení odemčeného článku“, na kterém je celý rozhovor s Lucií Vidovićovou dostupný po […]