Nový Policy Brief

28.5.2020 Jak se žije sólo rodičům a co potřebují Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová  

Nová publikace VÚPSV

26.5.2020 Nečasová, Mirka – Dohnalová, Zdeňka – Trbola, Robert Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce /Research of the ethical dilemmas, values and principles of social work Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 123 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-366-1 (print); 978-80-7416-367-8 (pdf) Jedním ze základních aspektů výkonu sociální práce jsou etické hodnoty […]

Nový Policy Brief

25.5.2020 Zhodnocení podpory rodin s dětmi uskutečňované prostřednictvím daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě Sylva Höhne ─ Jana Godarová ─ Robert Jahoda ─ Věra Kuchařová ─ Petr Víšek  

Nová publikace VÚPSV – souhrnná výzkumná zpráva

20.5.2020 Tomáš Lichard a kolektiv Analýza možných dopadů automatizace a robotizace v odvětví Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost v období 2020–2025 /Analysis of possible impacts of automation and robotics in the Manufacture of transport equipment sector on employment in the period 2020–2025 Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 32 s. Cílem studie je analyzovat možný vliv […]

Nová publikace VÚPSV

20.5.2020 Schebelle, Danica – Kubát, Jan – Hraba, Jan Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na území Hlavního města Prahy /Third country students studying in Czech language at the public higher education institutions in Prague Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 109 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-362-3 (print); […]

Nový Policy Brief

18.5.2020 Flexibilní formy práce ─ sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích Jaromíra Kotíková ─ Jana Váňová  

Zotavení české ekonomiky a trhu práce po pandemii

15.5.2020 Článek pojednává o důsledcích koronavirové pandemie pro ekonomiku České republiky, a to s přihlédnutím ke globálnímu vývoji. Předložená prognóza nastiňuje ekonomický vývoj v ČR do roku 2025. Autoři předpokládají odeznění pandemie v České republice v letních měsících. Vyrovnání ekonomického propadu bude záležitostí střednědobého časového horizontu.

Nová publikace VÚPSV

6.5.2020 Hubíková, Olga – Havlíková, Jana Depistáž v sociální práci na obecních úřadech / Outreach in social work at municipal offices Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 204 s., lit., obr., tab. ISBN 978-80-7416-356-2 (print); 978-80-7416-369-2 (pdf) Studie je zaměřena na výkon depistáže v sociální práci na obecních úřadech. V době realizace studie platnou legislativou povinnost […]

Nová publikace VÚPSV

16.4.2020 Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 216 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-357-9 Monografie shrnuje dosavadní a přináší nové poznatky o životě samoživitelů a  samoživitelek v České republice. Podle dat posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byla […]