Změna výpůjčních hodin knihovny VÚPSV pro veřejnost

3.2.2020 Změna výpůjčních hodin knihovny VÚPSV pro veřejnost: pondělí:   9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 úterý:   9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 středa:   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 https://www.vupsv.cz/knihovna/

Nová publikace VÚPSV

28.1.2020 Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš – Šimíková, Ivana Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 /Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020 Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2019. 71 s., tab. ISBN 978-80-7416-349-4 Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení […]

Nová publikace VÚPSV

15.1.2020 Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra – Nešporová, Olga Rekonstituované rodiny / Reconstituted families Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 161 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-345-6 Publikace přináší poznatky o tzv. rekonstituovaných rodinách, neboli rodinách, kde má alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče. Tento typ rodiny, ač se […]

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (VÚPSV) pokračuje (ve 2. čtvrtletí t.r. zahájené) v tvorbě nástrojů a postupné aplikaci prvků strategického řízení lidských zdrojů ve VÚPSV

18.12.2019 Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky realizuje od června 2019 tvorbu nástrojů a postupně průběžně aplikuje jednotlivé prvky strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV. V rámci strategického ŘLZ jsou hlavními tématy: Organizační uspořádání a systemizace […]

Výroční konference k 100. letům od založení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

5.12.2019 Ve čtvrtek 5. prosince se v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu ČR,  konala slavnostní konference k 100. výročí založení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, jehož zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tradice sociálně politického výzkumu se datuje od podzimu 1919, kdy se pod vedením tehdejšího ministra sociální péče JUDr. Lva Wintera, rozhodlo […]

Sčítání bezdomovců

3.12.2019 Rozhovor s výzkumnými pracovníky ústavu Kristýnou Janurovou, MA a Mgr. Petrem Holpuchem na téma sčítání bezdomovců, které ústav realizoval v rámci projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu si můžete přečíst na: https://a2larm.cz/2019/12/novy-vyzkum-ukazuje-kolik-je-v-cesku-lidi-bez-domova/

Pozvánka na workshop Dítě v rodičovském konfliktu

3.12.2019 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Vás srdečně zve dne 12. 12. 2019 na workshop „Dítě v rodičovském konfliktu“, kde budou představeny dosavadní výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (2019-2022)“. Více na informací včetně registrace lze nalézt […]