Modely financování dlouhodobé péče

26.2.2021
Jaroslav Vostatek Abstrakt Příspěvek analyzuje systémy financování dlouhodobé péče ve vybraných zemích OECD a zabývá se propojením dlouhodobé péče zejména […]

Digitalizace a právo na analogové řešení

21.10.2020
Jan Vobořil Článek se zabývá problematickými stránkami digitalizace v souvislosti s trendy zesílenými koronavirovou pandemií. Vedle nepochybně pozitivních přínosů využívání […]