A new publication by RILSA – Family report 2020

24.11.2020

Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Paloncyová, Jana – Vidovićová, Lucie: Zpráva o rodině 2020 [Family report 2020].  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 251p., lit., obr., tab. – ISBN      978-80-7416-379-1 (print);   978-80-7416-380-7 (pdf)   The Family Report 2020 loosely follows up on the Family Report 2017, updates it […]

Read article

October update of the Development of the main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990–2019 reflects the Impacts of the Coronavirus Pandemic

30.10.2020

The October update of selected economic and social indicators concerning the Czech Republic, as regularly performed by RILSA, supplements the long-term time series with data for the 2nd and 3rd quarters of 2020. The results reveal the first economic impacts of the covid-19 pandemic. The data, which is based on a number of sources, i.e. […]

Read article

A new publication by RILSA

15.10.2020

Dohnalová, Marie – Bareš, Pavel Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku / Legislative and institutional conditions for the activities of social enterprises and for the employment of persons disadvantaged […]

Read article

Featured projects