A new publication by RILSA

15.10.2020 Dohnalová, Marie – Bareš, Pavel Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku / Legislative and institutional conditions for the activities of social enterprises and for the employment of persons disadvantaged […]

Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic

2.9.2020 The article aims to analyse the effects of the start-up subsidy programme for unemployed in the Czech Republic, which is provided by the Ministry of Labour and Social Affairs. We explored to what extent participants in the programme in 2014 returned to unemployment three years after the end of the programme, i.e., 2014–2017. Methodologically, we conducted […]

New publication of the RILSA

26.8.2020 Hora, Ondřej – Horáková, Markéta – Suchanec, Miroslav – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 /Evaluation of re-qualification programs implemented in the Czech Republic in 2016 Praha: RILSA, 2020. 164 pp., ISBN 978-80-7416-383-8 (print); 978-80-7416-384-5 (pdf) The study aims to assess re-qualification programs implemented in 2016 as a specific […]

New publication of the RILSA

16.7.2020 Kotrusová, Miriam – Kubát, Jan – Marešová, Helena – Schebelle, Danica – Táborská, Marie Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR / The role of social service providers for (long-term unemployed) homeless people in the process of finding and […]

RILSA „GIVE Guidance for Individual Vocations“

26.6.2020 Adult guidance practitioners confirm the changes required with concern to the provision of counselling in the ever-changing world of work. They often face the need to address various problems arising from changes in the labour market and the specific nature of new forms of work, as well as new work organisation approaches, often connected with […]

Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů 4. průmyslové revoluce (Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the 4th Industrial Revolution)

19.6.2020 Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 4. (srpnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům 4. průmyslové revoluce. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete v příloze. For English version see the second part of the attachment.  

New publication of the RILSA

19.6.2020 Vyhlídal, Jiří – Plasová, Blanka Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) / The autonomy of decision-making by street-level workers in public employment services in South Moravian Region (Factorial Survey Experiment) Prague: RILSA, 2020. 111 pp., ISBN 978-80-7416-343-2 (print); 978-80-7416-377-7 (pdf) The rapidly changing social, technological and economic […]

Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů koronavirové krize (Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the coronavirus crisis)

9.6.2020 Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 5. (říjnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům nynější koronavirové krize. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete v příloze. For English version see the second part of the attachment.  

New Bulletin of the RILSA

4.6.2020 Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990–2019. Bulletin No 35 Prague: RILSA, 2020. 75 pp., ISBN 978-80-7416-375-3 (print), 978-80-7416-376-0 (pdf) This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It gives a summary overview of […]