New Bulletin of the RILSA

4.6.2020

Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990–2019. Bulletin No 35 Prague: RILSA, 2020. 75 pp., ISBN 978-80-7416-375-3 (print), 978-80-7416-376-0 (pdf) This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It gives a summary overview of […]

Read article

New publication of the RILSA

20.5.2020

Schebelle, Danica – Kubát, Jan – Hraba, Jan Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na území Hlavního města Prahy /Third country students studying in Czech language at the public higher education institutions in Prague Praha: RILSA, 2020. 109 pp., ISBN 978-80-7416-362-3 (print); 978-80-7416-363-0 (pdf) The publication provides an insight into […]

Read article

New publication of the RILSA

6.5.2020

Hubíková, Olga – Havlíková, Jana Depistáž v sociální práci na obecních úřadech / Outreach in social work at municipal offices Praha: RILSA, 2020. 204 pp., ISBN 978-80-7416-356-2 (print); 978-80-7416-369-2 (pdf) The study is focused on the outreach performance in social work at municipal offices. At the time of the study, the legislation in force obliges to […]

Read article

Featured projects