The Institute announces a selection procedure for the following employment position: Junior Researcher

The Institute announces a selection procedure for the following employment position: Junior Researcher https://www.vupsv.cz/en/about-the-institute/career/junior-researcher/

The Institute announces a selection procedure for the following employment position: Senior Researcher

The Institute announces a selection procedure for the following employment position: Senior Researcher https://www.vupsv.cz/en/about-the-institute/career/senior-researcher/

A new publication by RILSA

15.10.2020

Dohnalová, Marie – Bareš, Pavel Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu […]

Read article

Featured projects