Potíže s otevíráním online dotazníků?

V případě jakýchkoliv problémů s otevřením dotazníků prostřednictvím odkazů v průvodních informačních materiálech k výzkumu zaslaných MPSV prosím napište našemu výzkumnému týmu na adresy jana.barvikova@vupsv.cz a jana.paloncyova@vupsv.cz. Odkazy na dotazníky Vám zašleme e-mailem.