Součástí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., je oddělení knihovnicko-informačních služeb (OKIS), které v rámci své činnosti shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace z oblasti trhu práce, zaměstnanosti, sociální politiky, sociální ochrany, problematiky rodiny, statistiky, ekonomie, sociologie a z dalších souvisejících oborů.

Základem OKIS je knihovna, poskytující komplexní knihovnické služby, a úsek dokumentace, kde jsou zpracovávány časopisecké články, právní předpisy, speciální dokumenty a v rámci studijně-rozborové činnosti vypracovávány rešerše a analýzy. Výběr z přírůstků knihovny a zpracovaných dokumentačních záznamů je každé dva měsíce publikován v Dokumentačním zpravodaji.

Knihovna VÚPSV, v. v. i., je specializovaná odborná knihovna, jejíž fond v současné době zahrnuje více než 21.500 svazků českých a zahraničních knih. K dispozici jsou zde samozřejmě i odborná periodika a speciální dokumenty.

Knihovna poskytuje prezenční i absenční výpůjčky knih a periodik jak pracovníkům VÚPSV, v. v. i., tak dalším uživatelům z řad studentů a odborné veřejnosti. Část odborných publikací a aktuální čísla časopisů jsou k dispozici ve studovně ve volném výběru. Podstatná část fondu je však uložena v depozitáři; tyto knihy je nutné předem objednat (e-mailem či telefonicky) – objednávky vyřizujeme do 1 pracovního dne.

Knihovna užívá knihovní systém PROFLIB – uživatelům je k dispozici on-line katalog dostupný z webových stránek VÚPSV, v. v. i., v němž si mohou požadované materiály nejen vyhledat, ale také rezervovat. Starší část fondu získaná před rokem 1994 je prozatím dostupná pouze v lístkovém katalogu knih. Samostatnou databází je Zlatý fond sociální politiky – katalog historicky a odborně významných publikací odrážejících vznik a vývoj české, resp. československé sociální politiky.

Knihovna je vybavena počítačem, který umožňuje vyhledávat v katalogu knihovny a zároveň poskytuje přístup do elektronických zahraničních odborných databází. K dispozici je též barevná kopírka s tiskárnou a skenerem.

Provoz knihovny se řídí výpůjčním řádem, který naleznete níže ve formátu PDF.

Služby

Knihovna zajišťuje prezenční i absenční výpůjčky knih a periodik pro pracovníky VÚPSV, v. v. i., a uživatele z řad studentů a odborné veřejnosti. K dispozici je internet a přístup k vybraným databázím. Reprografické služby jsou poskytovány pro vlastní potřebu uživatelů.
K dispozici je barevná kopírka s tiskárnou a skener.

MVS (meziknihovní výpůjční služba) je poskytována všem knihovnám v ČR, a to prostřednictvím Souborného katalogu, nebo na základě písemné žádosti, e-mail: martina.trojanova@vupsv.cz.

 

Kontakt:

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel. 211 152 726
knihovna@vupsv.cz
Mgr. Martina Trojanová
martina.trojanova@vupsv.cz

 

Vážení čtenáři,

v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru schválenými Vládou ČR dne 21. 10. 2020 je knihovna Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí od čtvrtka 22. 10. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřena. Výpůjční lhůty u realizovaných výpůjček a rezervací jsou automaticky prodlouženy do znovuotevření knihovny. O příslušném termínu budeme s předstihem informovat. Knihovna však i nadále poskytuje své služby online (rešerše, digitalizované dokumenty ap.).

Výpůjční hodiny pro veřejnost:
pondělí:
čtvrtek: