Nedílnou součástí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. je oddělení knihovnicko-informačních služeb, které v rámci své činnosti shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace z oblasti práce a zaměstnanosti, sociální politiky a sociální ochrany, problematiky rodiny a z příbuzných oblastí. Jeho součástmi jsou knihovna, která poskytuje komplexní knihovnické služby pracovníkům VÚPSV i široké odborné veřejnosti, a dokumentační oddělení, kde jsou dokumentačně zpracovávány časopisecké články, právní předpisy a speciální dokumenty a v rámci studijně-rozborové činnosti vypracovávány rešerše, analýzy a informace. Výběr z přírůstků knihovny a zpracovaných dokumentačních záznamů je každý měsíc vydáván ve formě dokumentačního zpravodaje.

Knihovna disponuje specializovaným knihovním fondem v objemu cca 25 000 svazků. Fond obsahuje jak české, tak zahraniční publikace a periodika z oblasti sociální politiky, sociální ochrany, trhu práce, výběrově ze statistiky, ekonomie, sociologie a dalších souvisejících oborů. Až na výjimky knihovna půjčuje materiály absenčně (viz knihovní a výpůjční řád). Uživatelům je k dispozici on-line katalog, ve kterém si mohou na základě zvolených vyhledávacích kritérií materiály vyhledávat a přímo rezervovat. U publikací vydaných ústavem je přístup k plnému textu v elektronické verzi. Samostatnou databází je Zlatý fond sociální politiky, katalog historicky a odborně významných publikací odrážejících vznik a vývoj československé, resp. české sociální politiky.

Kontakt: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Mgr. Katarína Švehlová
tel. 211 152 726
katerina.svehlova@vupsv.cz
knihovna@vupsv.cz
Mgr. Štěpánka Tůmová
tel. 211 152 727
stepanka.tumova@vupsv.cz
knihovna@vupsv.cz

Knihovna bude ve dnech 23. 9.11. 10. 2019 poskytovat služby v omezeném režimu.
Ve dnech 24. 9.27. 9. bude zavřena, v době od 30. 9. do 11. 10. bude v provozu pouze v pondělí, úterý a středu.
Případné požadavky na služby přizpůsobte prosím této skutečnosti, ev. návštěvu si domluvte ideálně e-mailem na: katerina.svehlova@vupsv.cz.

Děkujeme za pochopení,

Š. Tůmová a K. Švehlová

Výpůjční hodiny pro veřejnost:
pondělí: 14:00 – 16:00
úterý:   9:00 – 12:00
středa:   9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
čtvrtek:   9:00 – 12:00