Nedílnou součástí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. je oddělení knihovnicko-informačních služeb, které v rámci své činnosti shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace z oblasti práce a zaměstnanosti, sociální politiky a sociální ochrany, problematiky rodiny a z příbuzných oblastí. Jeho součástmi jsou knihovna, která poskytuje komplexní knihovnické služby pracovníkům VÚPSV i široké odborné veřejnosti, a dokumentační oddělení, kde jsou dokumentačně zpracovávány časopisecké články, právní předpisy a speciální dokumenty a v rámci studijně-rozborové činnosti vypracovávány rešerše, analýzy a informace. Výběr z přírůstků knihovny a zpracovaných dokumentačních záznamů je každý měsíc vydáván ve formě dokumentačního zpravodaje.

Knihovna disponuje specializovaným knihovním fondem v objemu cca 20 000 svazků. Fond obsahuje jak české, tak zahraniční publikace a periodika z oblasti sociální politiky, sociální ochrany, trhu práce, výběrově ze statistiky, ekonomie, sociologie a dalších souvisejících oborů. Až na výjimky knihovna půjčuje materiály absenčně (viz knihovní a výpůjční řád). Uživatelům je k dispozici on-line katalog, ve kterém si mohou na základě zvolených vyhledávacích kritérií materiály vyhledávat a přímo rezervovat. U publikací vydaných ústavem je přístup k plnému textu v elektronické verzi. Samostatnou databází je Zlatý fond sociální politiky, katalog historicky a odborně významných publikací odrážejících vznik a vývoj československé, resp. české sociální politiky.

Kontakt:
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel. 211 152 726
knihovna@vupsv.czMgr. Katarína Švehlová
katerina.svehlova@vupsv.cz

Mgr. Martina Trojanová
martina.trojanova@vupsv.cz

Vážení čtenáři,

v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru schválenými Vládou ČR dne 21. 10. 2020 je knihovna Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí od čtvrtka 22. 10. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřena. Výpůjční lhůty u realizovaných výpůjček a rezervací jsou automaticky prodlouženy do znovuotevření knihovny. O příslušném termínu budeme s předstihem informovat. Knihovna však i nadále poskytuje své služby online (rešerše, digitalizované dokumenty ap.).

Výpůjční hodiny pro veřejnost:
pondělí:
čtvrtek: