prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Funkce:
Profese: výzkumný pracovník
E-mail:
Telefon: +420 549 495 378
Mobil:
Oddělení: Obecné otázky sociální politiky
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2008, profesor., sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU v Brně
1999, doc., sociologie FSS MU Brno
1990, CSc., sociologie ÚFS ČSAV Praha, disertace Ekologizace práce
1982, PhDr., sociologie, UJEP Brno
Odborné zaměření:
organizace a kultura sociálních služeb, sociální politika a sociální práce
Pedagogická činnost:
bakalářské studium (FSS MU): teorie sociální práce, sociální stát
magisterské studium (FSS MU): utváření přístupů ke klientům a kultura organizace, teorie sociálního státu, tvroba stati
doktorské studium: teorie sociální politiky, teorie sociální práce, praxe a výzkum v sociální práci (FSS MU)
Odborné stáže:
únor - březen 1994: University of Kent, Canterbury, GB
září 1997: Catholic University of Brabant, Tilburg, NL
září 1999. University of Utrech, NL
září 2004: Social-Health Faculty Lillehammer, NOR
2007 (6 dní): University of Birmingham, UK
Členství v radách a komisích:
1993 - člen redakční rady časopisu ochránců přírody Veronica Brno
člen komise MPSV ČR pro celoživotní vzdělávání v sociální práci (2003ľ2006)
předseda redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca (2002ľ2006)
místopředseda redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca (od 2006 dosud)
člen Pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise ČR (od 2001 dosud)
člen vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy universita Brno (od 2002 dosud)
člen vědecké rady Zdravotně-sociální fakulty OU Ostrava (od 2002 dosud)
člen vědecké rady Teologické fakulty JČU České Budějovice (od 2003 dosud)