Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.

Funkce:
Profese: výzkumný pracovník
E-mail:
Telefon: +420 211 152 761
Mobil:
Oddělení: Sociální služby
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2013, Ph.D., veřejná a sociální politika, Fakulta sociálních věd UK v Praze
2005, Mgr., sociální politika a sociální práce, Filozofická fakulta UK v Praze

Odborné zaměření:
- sociální služby (fungování systému sociálních služeb v ČR a v jejích regionech, role státní správy, krajských a obecních samospráv a neziskových organizací, plánování rozvoje sociálních služeb
- osoby ohrožené sociálním vyloučením - ochrana zranitelných skupin osob, integrace příslušníků etnických menšin a sociální začlenění marginalizovaných osob

Pedagogická činnost:
2011 – 2013: Kurzy Sociální ekonomika, Neziskové organizace, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Metropolitní univerzita Praha o.p.s.
2008 – 2013: Kurzy Metody analýzy a tvorby politik (odborná asistence prof. PhDr. Arnoštu Veselému, Ph.D.), Praktikum k veřejné politice, Základy veřejné politiky (obojí ve spolupráci s prof. PhDr. Martinem Potůčkem , M.Sc., CSc.), Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd UK
2008: Metody analýzy a tvorby politik, Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd UK v Praze