PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Funkce:
Profese: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 549 495 615
Mobil:
Oddělení: Obecné otázky sociální politiky
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2003, PhDr. PhD. (sociální politika a sociální práce), Fakulta sociálních studií MU v Brně
1996, Mgr. (sociologie a sociální politika a sociální práce), Filosofická fakulta MU v Brně
Odborné zaměření:
sociální práce – etická dilemata, organizační kultura, supervize, vyjednávání a mediace
Pedagogická činnost:
bakalářské studium (FSS MU): filozofie a etika sociální práce
magisterské studium (FSS MU): přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace, supervize
Odborné stáže:
1995, 1999 Hogescholen Lillehammer, Norsko – zaměřeno na sociální služby
2000, 2001 Hogeskolen De Horst, Nizozemí – zaměřeno na služby pro seniory
Členství v radách a komisích:
členka redakční rady, časopis Sociální práce/Sociálna práca
výkonná tajemnice Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR