Nový Bulletin VÚPSV

4.6.2020
Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019. Bulletin No 35 /Main Economic and […]

Covid-19 a očekávaný vývoj trhu práce

29.5.2020
V reakci na probíhající pandemii covidu-19 byly v rámci projektu KOMPAS (reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097), realizovaného za finanční podpory ESF, zpracovány […]

Nový Policy Brief

28.5.2020
Jak se žije sólo rodičům a co potřebují Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová