Nový Policy Brief

28.5.2020
Jak se žije sólo rodičům a co potřebují Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová  

Nová publikace VÚPSV

26.5.2020
Nečasová, Mirka – Dohnalová, Zdeňka – Trbola, Robert Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce /Research of the ethical […]

Nový Policy Brief

25.5.2020
Zhodnocení podpory rodin s dětmi uskutečňované prostřednictvím daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě Sylva Höhne ─ Jana Godarová […]

Nová publikace VÚPSV

20.5.2020
Schebelle, Danica – Kubát, Jan – Hraba, Jan Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na […]

Nový Policy Brief

18.5.2020
Flexibilní formy práce ─ sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích Jaromíra Kotíková ─ Jana Váňová  

Nová publikace VÚPSV

6.5.2020
Hubíková, Olga – Havlíková, Jana Depistáž v sociální práci na obecních úřadech / Outreach in social work at municipal offices […]