Nová publikace VÚPSV

16.4.2020
Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Praha: VÚPSV, v. v. i., […]

Nové publikace VÚPSV

2.4.2020
Höhne, Sylva – Godarová, Jana – Jahoda, Robert – Kuchařová, Věra – Víšek, Petr Působení daňového zvýhodnění na dítě a […]

Nový Policy Brief

31.3.2020
Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová […]

Nové publikace VÚPSV

12.3.2020
Holub, Martin – Mertl, Jan – Millionová, Pavlína – Šlapák, Milan – Vostatek, Jaroslav – Víšek, Petr Typologie sociálních dávek […]

Nová publikace VÚPSV

20.2.2020
Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Praha: VÚPSV, […]

Nová publikace VÚPSV

12.2.2020
Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem […]