Nová publikace VÚPSV

23.10.2019
Havlíková, Jana Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol Praha: VÚPSV, v. v. i. – […]

Nové publikace VÚPSV

3.10.2019
Vyhlídal, Jiří – Plasová, Blanka – Vondráčková, Lucie Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji (dotazníkové šetření) Praha: […]