Nová publikace VÚPSV

9.1.2019
Havlíková, Jana a kol. Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího […]

Nová publikace VÚPSV

2.1.2019
Hubíková, Olga Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech  Praha: VÚPSV, v. v. […]