Nová publikace VÚPSV

17.4.2019
Rákoczyová, M., Kotrusová, M., Horák, P., Kubát, J., Marešová, H., Schebelle, D., Táborská, M., Trbola, R., Váňová, J. Realizace vybraných […]

Nová publikace o službách dlouhodobé péče

9.4.2019
VÚPSV ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky vydal studii „Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních […]

Sčítání osob bez domova

5.4.2019
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. připravuje pro MPSV ČR v rámci projektu „Výzkum bezdomovecké populace v ČR […]

Nová publikace VÚPSV

29.3.2019
Schebelle Danica – Kubát, Jan – Bareš, Pavel Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky Praha: VÚPSV, […]