Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí

na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme opakované výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Redaktor časopisu Fórum sociální politiky

VŘ č.j.: VÚPSV/321/2019

 

Hlavní náplní práce je:     

Kompletní příprava jednotlivých čísel časopisu spočívající zejména v:

 • psaní editoriálu, akvizice vhodných článků, komunikace s autory, zajištění posudků
 • administrativa spojená s odměňováním oponentů, korektury autorských článků překlady zahraničních zajímavostí a příspěvků z oblasti práce a sociálních věcí do nerecenzované části časopisu
 • rozvržení článků jednotlivého čísla, příprava pro sazbu, komunikace s tiskárnou
 • spolupráce s redakční radou při přípravě časopisu

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu humanitního nebo ekonomického směru
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce)
 • Dobrou znalost práce s PC (MS Office na uživatelské úrovni, Internet)
 • Praxi v problematice redaktorské a vydavatelské činnosti v nakladatelství nebo časopise
 • Zkušenosti s redakční prací v médiích
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Samostatnost, schopnost řešit problémy
 • Schopnost týmové spolupráce, spolehlivost a pečlivost
 • Tvůrčí a strukturované myšlení
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou:

 • Znalost softwaru pro tvorbu časopisů, např. Adobe inDesign, QuarkXPress 2018

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci
 • Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • 5 týdnů dovolené
 • Pružnou pracovní dobu, možnost částečně práce z domova
 • Poukázky na stravování
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: červen 2019

Místo pracoviště: Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Kopie výpisu z Rejstříku trestů
 • Kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

 

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

Ing. Ivu Veselou +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 27. 5. 2019 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám Ing. Ivy Veselé

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, na přenositelnost údajů, vznést námitku proti zpracování a obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.