Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je
aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí
na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.
Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Výzkumný a vývojový pracovník – hodnocení prací

VŘ č.j.: VUPSV/514/2019

 

Hlavní náplní práce je:

 • Výzkumná a vývojová činnost v oblasti hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací státních zaměstnanců a státní služby (v návaznosti na Zákon č. 262/2006 Sb. § 110) s hlavním zaměřením na:
  • analýzu současně využívaných metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací v zahraničí včetně průběžného monitoringu vývoje a změn;
  • metodické nastavení hodnocení nároků práce;
  • hodnocení jednotlivých příkladů prací a mapování změn nároků práce, včetně zhodnocení míry vlivu těchto změn;
  • tvorbu legislativních podkladů.
 • Spolupráce a aktivní komunikace se zainteresovanými subjekty (ministerstva, sociální partneři aj.).
 • Prezentování výstupů práce při meziresortních jednáních, vědeckých konferencích, apod.

 

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
 • Znalost anglického jazyka slovem a písmem; schopnost pracovat s odborným textem v anglickém jazyku.
 • Dobrou znalost práce s PC (MS Office, pokročilá znalost MS Excel; ASPI).
 • Zkušenosti s:
  • problematikou hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací;
  • nastavováním metod hodnocení nároků prací (nejedná se o hodnocení výkonu zaměstnanců);
  • přímou spoluprací s odborníky z praxe v oblasti hodnocení nároků prací a se zástupci jednotlivých ministerstev;
  • psaním odborných textů;
  • publikační činností v oblasti hodnocení prací (dokládá se čestným prohlášením);
 • Prezentační dovednosti.
 • Organizační a komunikační schopnosti (organizace workshopů) vč. schopnosti vyjednávání a řešení krizových situací.
 • Samostatnost, schopnost řešit problémy.
 • Schopnost týmové spolupráce, spolehlivost a pečlivost.
 • Tvůrčí, strukturované, analytické a syntetické myšlení.
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou:

 • Znalost zahraničních systémů hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací.

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci.
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – do prosince 2022.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Pružnou pracovní dobu, možnost částečně práce z domova.
 • Poukázky na stravování.
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace.

 

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: ihned
Místo pracoviště: Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice

 

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Čestné prohlášení o publikační činnosti – identifikace nejméně 3 odborných publikací z oblasti hodnocení prací.
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

 

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

Ing. Ivu Veselou +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz.

 

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 23. srpna 2019 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
Datová schránka: xy9n88n
e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.