Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí.

Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí

na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Vedoucí výzkumné pracovní skupiny Trh práce a zaměstnanost

VŘ č.j.: VÚPSV/411/2020

 

Hlavní náplní práce je:   

 • řízení procesů a činností v agendě výzkumné pracovní skupiny (VPS) zaměřené na problematiku politik a praxe v oblasti trhu práce a zaměstnanosti
 • personální práce komplexního řízení a vedení přímo podřízených zaměstnanců VPS (do 20 osob)
 • hospodaření se zdroji (lidskými, finančními, informačními, materiálně-technickými) svěřenými do působnosti VPS
 • monitoring vývojových trendů, vyhledávání nových vědecko-výzkumných příležitostí, předkládání návrhů na inovace v oblasti vědecko-výzkumné činnosti v oblasti témat VPS
 • příprava a realizace výzkumných záměrů a projektů včetně jejich vedení, komunikace se zadavateli a dalšími relevantními aktéry
 • vyhodnocování a zlepšování aktivit a činností ve všech oblastech působnosti VPS
 • zpracování informací, zpráv a podkladů vyžadovaných ředitelem nebo zástupcem ředitele
 • součinnost s ostatními vedoucími zaměstnanci a manažery jednotlivých projektů

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (Ph.D.) v oblasti společenských nebo ekonomických věd
 • znalost anglického jazyka minimálně ve stupni 1 (doloženou absolvováním některé ze zkoušek uvedených v Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT)
 • zkušenost s řízením činností a vedením zaměstnanců výzkumných pracovních týmů
 • koncepce rozvoje výzkumného týmu VPS včetně organizace práce a vedení zaměstnanců VPS (zpracování dokumentu v rozsahu 3-5 normostran v českém jazyce)
 • publikační aktivity v oblasti trhu práce a zaměstnanosti
 • znalost metod a technik výzkumu v oblasti sociálních věd
 • znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • schopnost samostatné systematické práce, spolehlivost, flexibilita, zodpovědnost
 • organizační, komunikační a prezentační schopnosti
 • trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

 

Výhodou uchazeče/ky je:

 • znalost dalšího světového jazyka, zejména: francouzského, německého
 • publikační aktivity v zahraničí
 • znalost programu SPSS, ATLAS.ti
 • zkušenost s výzkumnými aktivitami v dalších oblastech vědecko-výzkumné činnosti v sociální politice
 • zkušenost s prací ve veřejné výzkumné instituci
 • zkušenost s prostředím veřejné správy

 

Nabízíme:

 • práci ve veřejné výzkumné instituci na plný pracovní úvazek
 • pracovní smlouvu na dobu určitou - 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • možnost částečného výkonu práce z jiného místa (home office)
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick day
 • pružnou pracovní dobu
 • poukázky na stravování
 • vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace

 

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: 1.září 2020

 

Místo pracoviště: Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice

 

Požadavky na obsah přihlášky:

 • strukturovaný životopis s motivačním dopisem
 • dokument Koncepce rozvoje výzkumného týmu VPS včetně organizace práce a vedení zaměstnanců VPS (rozsah 3–5 normostran v českém jazyce)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladu o jazykové zkoušce
 • čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

PhDr. Evu Žilay, +420 211 152 710, eva.zilay@vupsv.cz ,

popř. Ing. Blanku Linhartovou, +420 211 152 717, blanka.linhartova@vupsv.cz .

 

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 17. 7. 2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám PhDr. Evy Žilay

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, je nezbytné před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.