01. 06. 2022

Novinky.cz o poznatcích průzkumu VÚPSV/RILSA „Úplné rodiny 2021“

Novinky.cz, nejčtenější český zpravodajský portál, uveřejnily článek o dopadech koronavirové pandemie na úplné rodiny s dětmi. Hlavním zdrojem byla publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Monografie Úplné rodiny s dětmi přináší poznatky z rozsáhlého kvantitativního výběrového šetření Úplné rodiny 2021, které sledovalo 2 295 rodin a bylo doplněno kvalitativním výzkumem.

Studie zachycuje zkušenosti úplných rodin v době, kdy byla celá společnost zhruba rok a půl výrazně zasažena pandemií covidu-19. Popisuje i hodnoty a postoje rodičů k rodičovství, partnerství a rodinné politice.

Článek zpravodajského portálu Novinky.cz se zaměřil hlavně na finanční situaci úplných rodin v pandemickém roce 2021.  Autora zaujala například tato zjištění: „Opatření, která měla nahradit případné výpadky příjmů v důsledku pandemie, ale i přes občasné finanční potíže využila jen menšina rodičů. V období od března 2020 do září 2021 to byla nejčastěji nemocenská, kterou alespoň jeden z rodičů čerpal ve čtvrtině zkoumaných rodinKrizové ošetřovné na dítě našlo upotřebení v méně než pětině zkoumaných rodin.“  (Zvýraznění provedla redakce webu VÚPSV/RILSA.)

Článek zpravodajského portálu Novinky.cz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pandemie-ovlivnila-psychiku-rodin-ukazal-pruzkum-40398460?fbclid=IwAR1oyawtNEDhcQ2JENP0795F9sy9Yj_-RH4nmENZ18bBME3xyIpt3YKm0eM#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


25. 02. 2022

Ohlasy výzkumů VÚPSV v médiích: k proměnám rodičovských rolí za „lockdownů“ a k neplacení výživného

V nedávné době přilákaly pozornost novinářů i ty z výzkumů VÚPSV, které se zabývaly proměnami rodičovských rolí během koronavirových uzávěr a problematikou neplacení výživného. Jako vždy v takových případech doplňujeme k mediálním textům odkazy na plné verze příslušných studií Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

23. února se konal online kulatý stůl Péče – popelka společnosti i ekonomiky. Výzkumná pracovnice VÚPSV Anna Šťastná zde představila dílčí výsledky výzkumu Současná česká rodina, jehož je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí partnerem. A. Šťastná se věnovala tomu, nakolik se během koronavirových uzávěr proměnilo rozdělení rodičovských rolí v rodinách s alespoň jedním dítětem mladším 14 let.

Českou tiskovou kancelář zaujala například tato zjištění:  „V úplných rodinách s aspoň jedním dítětem do 14 let poměrně dominantně bez ohledu na pandemickou vlnu v téměř polovině rodin hlavní celodenní péči převzala při uzavření škol žena. Muž se na hlavní péči nikterak nepodílel. Rodiny, kde převzal péči muž a žena na ní neparticipovala, byly v naprosté menšině“.

Zprávu ČTK převzaly například webové stránky měsíčníku Týden, zpravodajský portál NášREGION.cz a Haló noviny.

Zpravodajský portál Českého rozhlasu iROZHLAS.cz se své zprávě z 20. února věnoval vývoji počtu rodičů, kteří na své dítě neplatí výživné. V textu se uvádí, že příšlušné analýzy ministerstva spravedlnosti odkazují také na studii VÚPSV Neúplné rodiny.  Portál iROZHLAS.cz cituje Sylvu Höhne, spoluautorku této studie: „S nižším vzděláním bývají spojeny horší pracovní podmínky, takže pravděpodobnost, že ten druhý z rodičů bude bez příjmu, je vyšší. Na druhou stranu u rodičů s vysokoškolským vzděláním a lepším příjmovým zajištěním můžeme čekat vyšší snahu se dohodnout a brát v potaz zájem dětí a zajištění jejich potřeb“.

https://www.vupsv.cz/2022/02/25/ohlasy-vyzkumu-vupsv-v-mediich-k-promenam-rodicovskych-roli-za-lockdownu-a-k-neplaceni-vyzivneho/


25. 02. 2022

Lidové noviny o bezdětnosti v ČR – i s oporou ve studii VÚPSV „Bezdětní a postoje k rodičovství“

Lidové noviny uveřejnily 24. února 2022 obsáhlý článek o faktech a prognózách bezdětnosti v České republice. Mezi zdroje statě patřila odborná pojednání vydaná Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

https://www.vupsv.cz/2022/02/25/lidove-noviny-o-bezdetnosti-v-cr-i-s-oporou-ve-studii-vupsv-bezdetni-a-postoje-k-rodicovstvi/


17. 02. 2022

Výzkumná pracovnice VÚPSV Olga Nešporová v diskusním pořadu České televize o smrti a pohřbívání

Česká televize vysílala 15. února 2022 další díl pořadu Focus Václava Moravce, tentokrát nazvaný Život se smrtí. Jednou ze šestice pozvaných byla socioložka Olga Nešporová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

https://www.vupsv.cz/2022/02/17/vyzkumna-pracovnice-vupsv-olga-nesporova-v-diskusnim-poradu-ceske-televize-o-smrti-a-pohrbivani/


16. 02. 2022

Rozhovor na ČT 1 o „Národním týdnu manželství 2022“  s odkazem na studii Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

V tomto týdnu (14. – 20. 2. 2022) probíhá 16. ročník „Národního týdne manželství“ – akce zaměřené na podporu tradiční formy partnerského soužití. Řada textů od pořadatelské organizace se vztahuje k výzkumu českých rodin, jemuž se dlouhodobě věnuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

https://www.vupsv.cz/2022/02/16/rozhovor-na-ct-1-o-narodnim-tydnu-manzelstvi-2022-s-odkazem-na-studii-vyzkumneho-ustavu-prace-a-socialnich-veci/


15. 02. 2022

Výzkumná pracovnice VÚPSV Lucie Vidovićová pro Seznam Zprávy o dopadech koronavirové pandemie na seniory

Internetový zpravodajský portál Seznam Zprávy přinesl 14. února 2022 další díl své série „Senioři v Česku“. Věnuje se vlivům, které na tuto skupinu obyvatel ČR měla pandemie covidu-19. Článek se do značné míry opírá o poznatky Lucie Vidovićové, socioložky z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

https://www.vupsv.cz/2022/02/15/vyzkumna-pracovnice-vupsv-lucie-vidovicova-pro-seznam-zpravy-o-dopadech-koronavirove-pandemie-na-seniory/


14. 12. 2021

K mediálním ohlasům workshopu z projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů“ zveřejňujeme prezentaci

Workshop VÚPSV, který 13. prosince 2021 představil výsledky výzkumu VÚPSV „Úplné rodiny s dětmi“, přilákal značnou pozornost i v řadách novinářů.  Kromě linků na dva masmediální ohlasy zmíněného workshopu nabízíme plné znění obsáhlé prezentace.

https://www.vupsv.cz/2021/12/14/k-medialnim-ohlasum-workshopu-z-projektu-komplexni-vyzkum-o-situaci-rodin-a-senioru-zverejnujeme-prezentaci/


24. 11. 2021

Novinky.cz o prvních výsledcích průzkumu VÚPSV z projektu „Dopady pandemie Covid-19 na sólo rodiče“

Novinky.cz, nejčtenější český zpravodajský portál, uveřejnily článek o dopadech koronavirové pandemie na české samoživitele a samoživitelky. Hlavním zdrojem zprávy byl výzkum VÚPSV.

https://www.vupsv.cz/2021/11/24/novinky-cz-o-prvnich-vysledcich-pruzkumu-vupsv-z-projektu-dopady-pandemie-covid-19-na-solo-rodice/


17. 9. 2021

Výzkumná zpráva VÚPSV „Zkracování pracovní doby“ hlavním zdrojem obsáhlého článku na Aktuálně.cz

Internetový deník Aktuálně.cz publikoval 16. září článek věnovaný fenoménu krácení pracovní doby. Hlavním zdrojem příspěvku byla výzkumná zpráva VÚPSV „Zkracování pracovní doby“.

https://www.vupsv.cz/2021/09/17/vyzkumna-zprava-vupsv-zkracovani-pracovni-doby-hlavnim-zdrojem-obsahleho-clanku-na-aktualne-cz/


2. 7. 2021

Výzkumná pracovnice VÚPSV Sylva Höhne v rozhovoru pro Český rozhlas o problematice náhradního výživného

30. června vysílal Český rozhlas Radiožurnál reportáž informující o základních parametrech a podmínkách náhradního výživného, tedy nové sociální dávky, o kterou lze žádat od letošního 1. července. Jednou z odborných respondentek byla Ing. Sylva Höhne, výzkumná pracovnice VÚPSV. Upozornila na úskalí, která mohou provázet žádosti o náhradní výživné.

https://www.vupsv.cz/2021/07/02/vyzkumna-pracovnice-vupsv-sylva-hohne-v-rozhovoru-pro-cesky-rozhlas-o-problematice-nahradniho-vyzivneho/


26. 3. 2021

Vybrané poznatky naší „Zprávy o rodině 2020“ v lifestylovém časopise HEROINE

HEROINE – časopis mající motto „lifestylový magazín pro chytrou ženu“ – přinesl ve své internetové verzi obsáhlý článek nabízející čtenářsky přístupnou formou vybrané poznatky monografie VÚPSV Zpráva o rodině 2020.

https://www.vupsv.cz/2021/03/26/vybrane-poznatky-nasi-zpravy-o-rodine-2020-v-lifestylovem-casopise-heroine/


5. 1. 2021

Výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., Lucie Vidovićová v rozhovoru pro Idnes.cz o ageismu a sociálních důsledcích koronavirové pandemie pro seniory

3. ledna vyšel na Idnes.cz obsáhlý rozhovor s Lucií Vidovićovou, výzkumnou pracovnicí VÚPSV, v. v. i., a Masarykovy univerzity. Tématem interview byly sociální dopady koronavirové pandemie pro seniory a problematika ageismu.

https://www.vupsv.cz/2021/01/05/vyzkumna-pracovnice-vupsv-v-v-i-lucie-vidovicova-v-rozhovoru-pro-idnes-cz-o-ageismu-a-socialnich-dusledcich-koronavirove-pandemie-pro-seniory/


30. 12. 2020

Výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., Lucie Vidovićová hovořila pro ČRo Plus o dopadech koronavirové krize na seniory a o dokumentu „Seniorské desatero“

30. prosince poskytla Lucie Vidovićová, výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., a Masarykovy univerzity, Českému rozhlasu Plus rozhovor o dopadech koronavirové krize na seniory a o dokumentu Seniorské desatero.

https://www.vupsv.cz/2020/12/30/vyzkumna-pracovnice-vupsv-v-v-i-lucie-vidovicova-hovorila-pro-cro-plus-o-dopadech-koronavirove-krize-na-seniory-a-o-dokumentu-seniorske-desatero/


Email ze dne 13. 5. 2019:

… „Vystoupení paní Mgr. Danici Schebelle a pana Mgr. Jana Kubáta z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. a prezentace výzkumů na platformách a kulatých stolech, je vždy velice přínosné a inspirativní. Jsme velice rádi, že problematika cizinců žijících v ČR patří do předmětu zájmu této instituce a moc se těšíme na další spolupráci.“ …

Mgr. Lenka Herčíková
vedoucí centra integrace cizinců
odbor regionálního rozvoje
oddělení strategického rozvoje
Krajský úřad Jihomoravského kraje


Email ze dne 26. 4. 2019:

Vážená paní Schebelle, vážený pane Kubáte a vážený pane Pojere,

dlouhodobé mapování široké baterie indikátorů integrace cizinců z třetích zemí a jejich pravidelné analytické vyhodnocování je z pohledu a zkušeností Odboru azylové a migrační politiky MV ČR v rámci členských států EU považováno za unikátní, pro Českou republiku přínosné a finančně dostupné.

Výstupy Vámi prováděného aplikovaného výzkumu věnované otázkám integrace cizinců z třetích zemí přinášejí potřebné informace z důležitých oblastí společenského života ovlivňujících proces integrace, přičemž zároveň reflektují aktuální dění v oblasti migrace. Vybraná zjištění výzkumné činnosti VÚPSV v oblasti integrace byla proto reflektována také v Aktualizované koncepci integrace 2016 – Ve vzájemném respektu.

Odbor azylové a migrační politiky MV ČR


Email ze dne 23. 4. 2019:

Vážená paní Kuchařová, vážená paní Paloncyová,

děkuji za pozvání na velmi zajímavý workshop, ráda se zúčastním, prosím považujte to za mou přihlášku.

Před časem sklidil velký úspěch jeden z Vašich předchozích výzkumných výstupů. V rámci konference pro soudce, advokáty a rodinně-právní experty jsem přednesla údaje ze studie Rodiny s dětmi v ČR a vyvolaly značný ohlas. Zejména pro odborníky z justice, kteří se denně zabývají řešením situace rodin, kde se rozpadá rodičovský pár, byla velmi překvapivá čísla o úplných rodinách a dětech, které vyrůstají v úplných rodinách.

Prezentace zaujala i přítomné ústavní soudce, kteří si Vaši studii vyžádali. Považuji to za významný impuls ve prospěch primární prevence – neuvažovat o rodině z perspektivy ohrožení rozpadem, ale z perspektivy podmínek k úspěšnému rozvoji. Rodinní soudci a právníci jsou denně konfrontováni s opakem, až potom mají pocit, že každá rodina je odsouzena k zániku…

Těším se na setkání a přeji hezký podvečer

Mgr. Petra Michalová, DiS.
vedoucí oddělení projektová kancelář/Head of Project Department
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí


Email ze dne 12. 11. 2018:

Dobrý den paní Barvíková,

podrobněji čtu Vaši výzkumnou zprávu ohledně násilí a dětí. Čerpáme z ní při nastavování pracovních postupů, jak pracovat a komunikovat s dětmi se zkušeností s násilím.

Také jste nám doporučila připojit se k iniciativě Cochem a v tomto směru také podnikáme kroky.

Chtěla bych Vám vyjádřit hluboké uznání a poděkovat za naši organizaci za přínosnou práci, kterou dlouhodobě vykonáváte ve prospěch dětí a občanské společnosti.

Za sebe se budu těšit na další Vaše publikace, přeji Vám sílu a radost z Vašich aktivit. Velmi pozitivně ovlivňujete nás ostatní.

Srdečně, Z. Müllerová

Doprovázející pracovník, metodik odborné pomoci

Dobrá rodina, o. p. s.