Email ze dne 13. 5. 2019:

… „Vystoupení paní Mgr. Danici Schebelle a pana Mgr. Jana Kubáta z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. a prezentace výzkumů na platformách a kulatých stolech, je vždy velice přínosné a inspirativní. Jsme velice rádi, že problematika cizinců žijících v ČR patří do předmětu zájmu této instituce a moc se těšíme na další spolupráci.“ …

Mgr. Lenka Herčíková
vedoucí centra integrace cizinců
odbor regionálního rozvoje
oddělení strategického rozvoje
Krajský úřad Jihomoravského kraje


Email ze dne 26. 4. 2019:

Vážená paní Schebelle, vážený pane Kubáte a vážený pane Pojere,

dlouhodobé mapování široké baterie indikátorů integrace cizinců z třetích zemí a jejich pravidelné analytické vyhodnocování je z pohledu a zkušeností Odboru azylové a migrační politiky MV ČR v rámci členských států EU považováno za unikátní, pro Českou republiku přínosné a finančně dostupné.

Výstupy Vámi prováděného aplikovaného výzkumu věnované otázkám integrace cizinců z třetích zemí přinášejí potřebné informace z důležitých oblastí společenského života ovlivňujících proces integrace, přičemž zároveň reflektují aktuální dění v oblasti migrace. Vybraná zjištění výzkumné činnosti VÚPSV v oblasti integrace byla proto reflektována také v Aktualizované koncepci integrace 2016 – Ve vzájemném respektu.

Odbor azylové a migrační politiky MV ČR


Email ze dne 23. 4. 2019:

Vážená paní Kuchařová, vážená paní Paloncyová,

děkuji za pozvání na velmi zajímavý workshop, ráda se zúčastním, prosím považujte to za mou přihlášku.

Před časem sklidil velký úspěch jeden z Vašich předchozích výzkumných výstupů. V rámci konference pro soudce, advokáty a rodinně-právní experty jsem přednesla údaje ze studie Rodiny s dětmi v ČR a vyvolaly značný ohlas. Zejména pro odborníky z justice, kteří se denně zabývají řešením situace rodin, kde se rozpadá rodičovský pár, byla velmi překvapivá čísla o úplných rodinách a dětech, které vyrůstají v úplných rodinách.

Prezentace zaujala i přítomné ústavní soudce, kteří si Vaši studii vyžádali. Považuji to za významný impuls ve prospěch primární prevence – neuvažovat o rodině z perspektivy ohrožení rozpadem, ale z perspektivy podmínek k úspěšnému rozvoji. Rodinní soudci a právníci jsou denně konfrontováni s opakem, až potom mají pocit, že každá rodina je odsouzena k zániku…

Těším se na setkání a přeji hezký podvečer

Mgr. Petra Michalová, DiS.
vedoucí oddělení projektová kancelář/Head of Project Department
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí


Email ze dne 12. 11. 2018:

Dobrý den paní Barvíková,

podrobněji čtu Vaši výzkumnou zprávu ohledně násilí a dětí. Čerpáme z ní při nastavování pracovních postupů, jak pracovat a komunikovat s dětmi se zkušeností s násilím.

Také jste nám doporučila připojit se k iniciativě Cochem a v tomto směru také podnikáme kroky.

Chtěla bych Vám vyjádřit hluboké uznání a poděkovat za naši organizaci za přínosnou práci, kterou dlouhodobě vykonáváte ve prospěch dětí a občanské společnosti.

Za sebe se budu těšit na další Vaše publikace, přeji Vám sílu a radost z Vašich aktivit. Velmi pozitivně ovlivňujete nás ostatní.

Srdečně, Z. Müllerová

Doprovázející pracovník, metodik odborné pomoci

Dobrá rodina, o. p. s.